Công trình đạt tiến độ , hình ảnh anh em tại công trình vui vẻ tại dự án .

Công trình dầu tiếng với 50 ngày vất vả của mấy anh em , thì giờ đã hoàn thành tốt và đạt tiến độ .  Sau đây là những hình ảnh các anh em dầu tiếng với nụ cười rạng rở

Xem các bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *